Az astronetezo.com webhelyen felsorolt ​​szolgáltatásokat kizárólag a felsorolt ​​számokon (megemelt tarifával rendelkező számokon) keresztül nyújtják a webhelyen.

A szolgáltatásokat minden 18 év feletti személy igénybe veheti.

A szolgáltatások ára egyértelműen szerepel, és minden telefonszám mellett megjelenik. A felsorolt ​​telefonszámok felhívásával a végfelhasználó elfogadja ezeket a használati feltételeket, és tudatosan használja a felsorolt ​​szolgáltatásokat. Az astronetezo.com webhely nem tehető felelőssé a tanácsadók, asztrológusok vagy tarot tolmácsok tanácsaiért.

1. Az Economic consulting LLC (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a szolgáltatás televíziós műsorában, honlapján vagy más reklámfelületein meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2. A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Felhasználó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.